De Logopedist biedt de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. In onze logopediepraktijk worden zowel kinderen als volwassenen behandeld.

U kunt iedere woensdag bij ons terecht voor de volgende behandelingen:
Adem/Stem
• adem- en stemproblemen bij benauwdheid
• een hese- of schorre stem
• globus-klachten, drukkend gevoel in de keel
• hyperventilatie
• spreken in het openbaar
• aerofagie (frequent inslikken van grote hoeveelheden lucht)

Spraak
• slissen (interdentaliteit)
• articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
• dysartrie (problemen met praten/slikken na een beroerte of bij een neurologische achtergrond)
• neusspraak (nasaliteit)
• onduidelijk spreken

Taal
• taalontwikkelingsproblemen/TOS
• afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek
• overgevoeligheid in het mondgebied
• open mondgedrag
• eet- en drinkproblemen
• duim-, vinger- of speenzuigen
• slikproblemen

Gehoor
• problemen met auditieve vaardigheid
• spraakafzien

Aanmelden of telefonisch contact kan op telefoonnummer:
06- 289 25 898 (alleen op woensdag)
070-39 456 99 (alle dagen)

Jenneke, Miranda, Jessica & Mariëtte

info@logopediesteenvoorde.nl
www.logopediesteenvoorde.nl

We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). We werken volgens de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door de NVLF.