De Logopedist biedt de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. In onze logopediepraktijk worden zowel kinderen als volwassenen behandeld.U kunt iedere woensdag bij ons terecht voor de volgende behandelingen:
Adem/Stem
• adem- en stemproblemen bij benauwdheid
• een hese- of schorre stem
• globus-klachten, drukkend gevoel in de keel
• hyperventilatie
• spreken in het openbaar
• aerofagie (frequent inslikken van grote hoeveelheden lucht)Spraak
• slissen (interdentaliteit)
• articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
• dysartrie (problemen met praten/slikken na een beroerte of bij een neurologische achtergrond)
• neusspraak (nasaliteit)
• onduidelijk spreken

Taal
• taalontwikkelingsproblemen/TOS
• afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek
• overgevoeligheid in het mondgebied
• open mondgedrag
• eet- en drinkproblemen
• duim-, vinger- of speenzuigen
• slikproblemen

Gehoor
• problemen met auditieve vaardigheid
• spraakafzien

Aanmelden

Email info@logopediesteenvoorde.nl
Website www.logopediesteenvoorde.nl
Telefoon 06- 289 25 898 Alleen op woensdag
Telefoon 070-39 456 99 Alle dagen

Spreekuur op woensdag op de Van Rijnweg 9 in Rijswijk, vanaf 11 maar op het Atalantaplein 2 in Rijswijk.

We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). We werken volgens de kwaliteitseisen, zoals opgesteld door de NVLF.